Правила и условия на Jump #Markethon

Правила

Версия 1.3 / 11.06.2021 г.

I. Организатор

1. Организатор на състезанието Jump #Markethon 2021 е Джъмп.БГ ООД с ЕИК 201416377, наричан в тези правила за краткост Jump.BG или Организатор.

2. За провеждане на състезанието и в частност извеждане на класация на журито, Jump.BG кани доказани специалисти с добро име в общността, които да направят експертна оценка на участващите проекти. Журито функционира на изцяло доброволни начала.

II. Регистрация

3. Регистрацията в сайта https://markethon.jump.bg дава възможност на регистрираните участници да следят временната класация и да публикуват техни собствени проекти, които да се състезават, съгласно тези правила. Регистрацията в сайта не ангажира потребителя с участие.

4. С регистрацията си на https://markethon.jump.bg потребителите се съгласяват с Политиката за поверителност на Jump.BG

III. Участие

5. За да участват в класацията и разпределянето на наградите, потребителите публикуват Проект, с който участват в състезанието. Проектът може да включва уеб страница с текстово и графично съдържание, видеосъдържание, публикувано в платформа за видеосподеляне (напр. vBox7, YouTube, Vimeo и др.) или едновременно и двете.

6. Нямат право на участие проекти, разположени на сайтове или платформи, които:

 • разпространяват информация, данни, текст, софтуер, музика, звук, фотографии, графики, видео, съобщения или други материали (за по-кратко общо наричани “информация”), нарушаващи по какъвто и да е начин конституционно гарантираните права на гражданите;
 • нарушават приложимо българско или международно право;
 • са насочени срещу правата на малолетни по какъвто и да е начин;
 • разпространяват, свалят, изпращат или по друг начин правят достъпна информация, върху която нямат законни или договорни права, включително, но не само права върху патент, марка, търговска тайна, авторски и други сродни права;
 • разпространяват “верижни писма”, “джънк имейли”, “пирамидни схеми” или други подобни форми; разпространяват, свалят, изпращат или по друг начин правят достъпни материали, които съдържат софтуерни вируси или друг компютърен код, файл или програма, създадени, за да прекъснат, разрушат или ограничат функционирането по какъвто и да е начин на софтуер, хардуер или телекомуникационно оборудване.
 • уронват престижа и доброто име на Организатора, Състезанието, Журито и всички останали Участници по какъвто и да е начин. Това правило се прилага и за самите участници и техните профили в социалните мрежи.

6.1. В случай че участник регистрира за участие проект, който не отговаря на правилата или нарушава което и да е от изброените условия в чл. 6 или което и да е друго правило, Организаторът има право да дисквалифицира участника по всяко едно време, независимо на кое място в класацията се намира и колко точки има събрани към момента.

7. Участието в състезанието не е обвързано с покупка по никакъв начин. Дори напротив - като част от наградния фонд Организаторът подарява на всеки участник, публикувал валидно участие, хостинг услуга – план “Хостинг ONE” за една година, с цел всички участници да имат равен старт и да могат да тестват услугите на Организатора и да се включат с обективно участие, независимо дали преди състезанието са били клиент на Организатора или не.

III.A. Участие с уебстраница

8. Участникът следва да създаде уебстраница на свой уебсайт или уебсайт, над който има контрол и има правото да създава свое съдържание, така че то да бъде активно и публично достъпно минимум за периода на състезанието.

9. Темата на статията или страницата е “Защо избрах хостинг в Jump?”

10. При регистрацията на Проект за участие в състезанието участникът посочва URL към страницата, за която ще се измерват резултатите и ще бъде оценявана от журито, съгласно методиката, описана по-долу в тези правила. ВАЖНО: URL трябва да бъде реалният URL, който виждате в браузъра, а не съкратен URL за споделяне в социалните мрежи. В противен случай системата няма да отчете резултатите.

11. Участникът валидира контрола и/или собствеността си върху сайта, с който участва, като разположи следния таг в <head> частта на страницата, с която участва:

<meta name="markethon" content="ИМЕТО НА ВАШИЯ ПРОЕКТ" />

На мястото на “ИМЕТО НА ВАШИЯ ПРОЕКТ” следва да разположите името, точно по начина, по който именувате проекта си при регистрацията му на https://markethon.jump.bg. Това гарантира както правото ви на участие, така и възможността никой друг да не може да претендира, че той е собственик на тази същата страница.

12. При избор на този вид участие, учасникът посочва само един URL адрес към посочената страница по време на регистрацията на участието си. Системата автоматично попълва втори URL - за участие в класацията “Социални мрежи”, който е идентичен на първия.

III.B. Участие с видеосъдържание

13. Участникът създава видеосъдържание в платформа за видеосподеляне като: YouTube, Vimeo, Vbox7, Dailymotion или друга. Създаденото видеосъдържание трябва да бъде активно и публично достъпно най-малко за периода на състезанието.

14. Темата на видеосъдържанието е “Защо избрах хостинг в Jump?”

15. При регистрацията на Проект за участие в състезанието участникът посочва URL към видеосъдържанието, за която ще се измерват резултатите и ще бъде оценявана от журито, съгласно методиката описана по-долу в тези правила. ВАЖНО: URL, трябва да бъде реалният URL, който виждате в браузъра, а не съкратен URL за споделяне в социалните мрежи. В противен случай системата няма да отчете резултатите.

16. Участникът валидира участието си, като в публично достъпното описание на видеото публикува следния текст:

#Markethon 2021 - ИМЕТО НА ВАШИЯ ПРОЕКТ

На мястото на “ИМЕТО НА ВАШИЯ ПРОЕКТ” следва да разположите името, точно по начина, по който именувате проекта си при регистрацията му на https://markethon.jump.bg. Това гарантира правото ви на участие.

17. При избор на този вид участие, участникът посочва само един URL адрес към посоченото видео по време на регистрацията на участието си. Системата автоматично попълва втори URL - за участие в класацията “Социални мрежи”, който е идентичен на първия.

III.C. Едновременно участие с уебстраница и видеосъдържание.

18. Участникът създава едновременно уебстраница или статия с текстово и/или графично съдържание и видеосъдържание, съгласно правилата и условията в III.A и III.B

18.1. В този случай участникът може да избере дали да участва с видеосъдържание, което е публикувано публично в платформа за видеосподеляне, или такова, което е достъпно публично само в уебстраницата, с която участва, спрямо избраната от него стратегия. И в двата случая, видеото трябва да бъде публично достъпно поне от един публичен URL адрес, който е и публикуваният за участие URL в платформата на състезанието.

18.2. Ако участникът избере да публикува публично видео в платформа за видеосподеляне, той може да избере дали да го публикува И в неговата уебстраница, с която участва. В този случай учасникът следва да разположи необходимите HTML тагове, така че Google да разпознае страницата като съдържаща видеосъдържание, за да може за страницата да бъдат отчитани резултати, съгласно технологията, описана по-долу.

19. При избор на този вид участие, участникът посочва поне два URL адреса по време на регистрацията на участие - URL на уеб страницата и URL на видеосъдържание. Ако участникът е избрал да участва с видео, което е достъпно публично само в уебстраницата, с която участва, то следва двата линка да бъдат еднакви. По време на регистрацията системата автоматично попълва URL за участие в класация “Социални мрежи”, като взема първия URL - този на уебстраницата, но участникът може да избере да промени ръчно с втория.

IV. Срокове и етапи на #Markethon

20. Състезанието #Markethon ще се проведе между 17.03.2021 и 25.10.2021 г., разделено на следните етапи: Подготвителен, Основен и Финален.

21. Подготвителният етап ще протече между 17.03.2021 и 06.06.2021. По време на този етап участниците могат да създават своите проекти и съдържание и да регистрират участие на сайта на Jump #Markethon. Участницте и проектите няма да бъдат обявявани публично, няма да бъдат обявявани временни класирания, както и няма да бъдат разпределяни точки.

22. Основният етап ще протече между 07.06.2021 и 20.09.2021 г. По време на този етап участниците и проектите са достъпни за регистрирани потребители на https://markethon.jump.bg.

22.1. Всеки вторник по време на основния етап се отчитат седмични резултати и се разпределят точки, съгласно механиката на състезанието в три от четирите класации - “Уеб страници и съдържание”, “Видео” и “Социали мрежи”. Първата седмична класация ще бъде обявена на 08.06.2021г. с текущите резултати към тази дата.

22.2. По време на основния етап могат да се регистрират нови участници, като участието им започва от момента на регистрацията, и имат възможност да получават точки във всички следващи седмични класирания.

22.3. Точките от всяка седмична класация се разпределят за дадената седмица, съгласно механиката, описана по-долу, и се акумулират към точките, получени в предходни седмици.

23. Финалният етап ще протече между 20.09.2021 г. и 25.10.2021 г. По време на този етап регистрацията на нови проекти за участие е затворена. Нови потребители могат да се регистрират на https://markethon.jump.bg с цел да имат достъп до временната класация и участниците, но не могат да създават нови проекти и да се включат за участие в състезанието.

23.1. По време на този етап журито на #Markethon ще гласува еднократно, с което ще се разпределят точки на номинираните от журито участници, съгласно механиката на състезанието, описана по-долу. Резултатите от гласуването на журито няма да бъдат обявени преди края на състезанието.

IV.A. Финални резултати и награждаване

24. Финалното седмично класиране ще бъде обявено на 25.10.2021, заедно с резултатите от гласуването на журито, което ще оформи финалната класация, съгласно механиката на състезанието, описана по-долу.

24.1. Заедно с финалната класация, на 25.10.2021 ще бъдат обявени и победителите в 4-те категории и победителят от общата класация.

24.2. В зависимост от условията, техническите възможности и обстановката в страната, на 25.10.2021 ще бъде организирано събитие на живо, по време на което да бъдат обявени финалните рзултати и да бъде извършено награждаването на победителите. В случай че това не бъде възможно, Организаторът ще организира видеопредаване, на което да бъдат обявени финалните резултати и победителите, а награждаването ще се извърши дистанционно.

V. Механика на състезанието, разпределяне на точки и класиране

25. Участниците събират точки и биват класирани в 4 основни категории - “Уебстраници и съдържание”, “Видео”, “Социални мрежи”, “Жури” и една обща класация, която акумулира резултатите от 4-те категории с равна тежест.

V.A. Класация “Уебстраници и съдържание”

26. Всички Проекти на участници с регистрирано валидно участие, в което е посочен URL адрес за участие в категорията и отговарящи на настоящите правила и условия на участие, участват наравно в разпределянето на точки от настоящата класация.

27. Класацията се формира на базата на търсене в органичните резултати в “Google.bg”. Точен URL на заявката е: https://www.google.bg/search?q="Защо избрах хостинг в Jump?", където “Защо избрах хостинг в Jump?” е фраза, оградена в двойни кавички.

27.1. Резултатите за тази категория се формират, като се вземат предвид само органичните резултати за уеб страници и се игнорират всички спонсорирани резултати, и резултати за видео, изображения, локално търсене (Maps, MyBusiness), новини, продукти и всички други резултати, които е възможно да се появят в Google.bg, секция “All” и са различни от органични резултати за уеб страници.

V.B. Класация “Видео”

28. Всички Проекти на участници с регистрирано валидно участие, в което е посочен URL адрес за участие в категорията и отговарящи на настоящите правила и условия на участие, участват наравно в разпределянето на точки от настоящата класация.

29. Класацията се формира на базата на търсене във видео резултатите в “Google.bg”. Точен URL на заявката е: https://www.google.bg/search?q="Защо избрах хостинг в Jump?"&tbm=vid, където “Защо избрах хостинг в Jump?” е фраза, оградена в двойни кавички.

29.1. Резултатите за тази категория се формират, като се вземат предвид само органичните резултати за видео и се игнорират всички спонсорирани резултати, и резултати за видео, изображения, локално търсене (Maps, MyBusiness), новини, продукти и всички други резултати, които е възможно да се появят в Google.bg, секция “Video” и са различни от органични резултати за видео.

V.C. Класация “Социални мрежи”

30. Всички Проекти на участници с регистрирано валидно участие, в което е посочен URL адрес за участие в категорията и отговарящи на настоящите правила и условия на участие, участват наравно в разпределянето на точки от настоящата класация.

30.1. URL-ът за участие в Категория “Социални мрежи” се попълва автоматично, в случай че участникът е избрал участие само в една от предишните две категории, и не може да бъде променян. Ако участникът участва едновременно в двете категории - “Уеб страници и съдържания” и “Видео” с различни URL адреси (съдържание), то той има възможност да избере с кой от двата да участва в Класация “Социални мрежи” по време на регистрацията на участието.

31. Резултатите за тази класация се формират, като се използва публичният API на Facebook. Референция: https://developers.facebook.com/docs/graph-api/reference/v10.0/url

V.D. Разпределяне на точки в класациите “Уеб страници и съдържание”, “Видео” и “Социални мрежи”

32. Всяка седмица във вторник по време на Основния и финалния Етап, започвайки на 08.06.2021 г. ще бъде публикувано временно класиране за всяка от трите посочени класации.

32.1. Определят се точки за първите 30 класирани участници, съгласно посочения по-долу механизъм, като на първо място се начисляват 30 точки, на второ място - 29, трето - 28 и т.н. до 30-то място, което получава 1 точка. Всички останали участници след 30-то място в седмичната класация не се класират и не получават точки за седмичната класация.

32.2. Участниците, които имат акумулирани точки от предишни седмични класации, но нямат за текущата, запазват точките си и продължават да акумулират точки, в случай че на следващите биват класирани.

32.3. Ако участникът е регистрирал участие, но не е бил все още одобрен или е регистрирал своето участие на по-късен етап, същият не може да получи точки със задна дата за вече минали класации.

33. Участниците с валидно регистрирани проекти в Категориите “Уеб страници и съдържание” и “Видео” се класират помежду си, като системата игнорира всички резултати, които не са с публикувано участие.
Например:

 • Първи резултат в Google.bg е регистрирано, валидно участие. Той бива разположен на първо място в класацията на #Markethon и получава съответните точки за 1-во място в седмичната класация;
 • Втори резултат в Google.bg е нерегистрирано, невалидно, неодобрено или дисквалифицирано участие. Този резултат бива игнориран.
 • Трети резултат в Google.bg e регистрирано, валидно участие. Той бива класиран на 2-ро място в класацията на #Markethon и получава съответните точки за 2-ро място в седмичната класация, въпреки че фактическата му позиция в резултатите на Google е 3-та.

и т.н.

33.1. Ако един проект участва едновременно с уебстраница и видео, публикувано в платформа за видеосподеляне, и двете са класирани едновременно в резултатите на Google.bg за видео, то системата ще отчете по-добрия от двата резултата при отчитането на резултатите в Класация “Видео”, а вторият ще бъде игнориран.

33.2. При снемането на резултатите в Google.bg за класация "Уеб страници и съдържание" и "Видео" се разглеждат резултатите максимум до 10-а страница. Т.е. в случай, че не са раздадени точки за ТОП 30 участници, но някой участник е класиран след 10-а страница, обхождането на резултатите се прекратява и точки получават само резултатите класирани до 10-а страница, независимо от броя проекти, които са получили точки за текущото класиране.

34. Участниците с валидно регистрирани проекти в Категорията “Социални мрежи” се класират помежду си, като първо се изчисляват “Social Points”, на базата на които се формира седмичната класация. Участникът с най-много Social Points се класира на първо място, а участникът с най-малко – на последно. Спрямо класирането по Social Points се начисляват точки за седмичното класиране по описаната в т.32.1. методика.

34.1. За целите на седмичното класиране се вземат САМО НОВИТЕ споделяния, харесвания и коментари, като от крайния резултат за текущата седмица се изважда резултатът за предишната седмица и “Social Points” се изчисляват на база на разликата за седмицата.

34.2. Първото класиране в началото на Основния етап взема всички акумулирани резултати към момента и създава първата седмична класация, след което всяка следваща седмица се вземат предвид само новите резултатие за седмицата.

34.3. В случай че двама или повече участници имат еднакъв брой Social Points за дадена седмица, те се класират на едно и също място и получават еднакъв брой точки в седмичното класиране, като се пропуска съответният брой места при определянето на позицията на следващите участници.
Например (ще вземем пример само с 3 участника за по-лесно онагледяване):

 • Участник 1 има 10 споделяния, 10 коментара и 10 харесвания. По формулата определяме Social Points = 10*5+10*2+10*1=80
 • Участник 2 има 10 споделяния, 5 коментара и 20 харесвания. По формулата определяме Social Points = 10*5+5*2+20*1=80
 • Участник 3 има 5 споделяния, 5 коментара и 10 харесвания. По формулата определяме Social Points = 5*5+5*2+10*1=45

В седмичната класация Участник 1 и 2 имат равен брой Social Points и биват класирани на 1-во място и получават по 30 точки, а Участник 3 бива класиран на 3-то място и получава 28 точки. (Пропускаме 2-ро място, защото първите двама участника заемат едновременно 1-во и 2-ро място, но им даваме равен брой точки, защото са постигнали равен резултат и не би следвало да ощетяваме някого от тях.)

34.4. Независимо от правилото посочено в т.34.3. - всички участници, които имат 0 (нула) Social Points за седмицата не могат да получат точки за седмичната класация, независимо колко проекта са получили реални точки за класацията. Например: ако има 3-ма участници с натрупани Social Points за седмицата и всички останали нямат, то за седмичната класация ще се начислят точки само за първите трима, а всички останали ще получат 0 точки в класирането.

35. Общият брой седмични класирания е 20 в периода на Основния и Финалния етап плюс едно финално класиране в деня на награждаването - 25.10.2021 г.

35.1. Максималният брой точки, който може да бъде акумулиран, е 620, ако един и същ участник е винаги на първо място всяка една седмица, а минималният е 0 точки, ако даден участник не влезе в ТОП 30 нито една седмица по време на Основния и Финалния етап на състезанието.

V.E. Разпределяне на точки в “Класация на журито”

36. Членовете на журито гласуват независимо един от друг за всички участници с валидно регистрирани участия в останалите категории по време на Финалния етап от състезанието. Гласуването се извършва по следната механика:

 • Всеки член на журито, самостоятелно и независимо от останалите участници на журито, номинира свой ТОП 30 от всички участници, като класира проектите от 1-во до 30-то място.
 • Всеки участник в ТОП 30 получава точки по същата методика, както в останалите класации, но в 20-торен размер, за да се изравни тежестта на Класация на Журито с останаслите 3 класации - 1-во място – 600 т., 2-ро – 580 т. ... 30-то място – 20 т. Всички проекти след 30-то място получават автоматично 0 точки от дадения член на журито.
 • Класирането на участниците в Класация на журито се извършва, като се изчисли средноаритметично на точките, получени от всички членове на журито, независимо дали те са с положителна стойност или нулева.

Например:
Участник получава 600 т. от един член на журито, 300 т. от втория и 0 т. от третия. Резултатът се осреднява, като се събират всички точки и се разделят на общия брой на гласувалите членове на журито. В този Пример Участникът ще получи (600+300+0)/3=300 т. в Крайната класация на журито.

36.1. Оценката на всеки член на журито зависи от неговата експертна оценка за качеството на съдържанието и цялостното представяне на участника по време на цялото състезание.

36.2. Оценката на журито е еднократна и финална и не подлежи на промени или обсъждане след публичното обявяване на оценките. Членовете на журито могат да напишат обратна връзка към проектите и мотивацията за оценките си. Тази обратна връзка се базира на професионалното и експертно възприятие на всеки член от журито и служи единствено за информация на участниците.

36.3. За целите на определяне на позициите в Класацията на Журито резултатите по горепосочената формула се вземат с точност до 10 знака след десетичната запетая и се класират спрямо точните си точки. Т.е. 0.0000000001 точки разлика може да определи по-висока или по-ниска позиция.

36.4. В случай на абослютно еднакви резултати в класацията на журито се взема предвид времето на регистрация на Проекта за участие (с точност до секунда). По-ранната дата дава предимство и по-рано регистрираният участник получава по-предната позиция.

V.F. Обща класация

ВАЖНО! (Промяна от 11.06.2021)

Поради технически проблеми зависещи от API на Facebook и невъзможността да отчитаме адекватно резултатите в класация "Социални мрежи" променихме правилата и точките от класация "Социални мрежи" не се отчитат в общата класация, но тя се запазва самостоятелно и определените награди за нея ще бъдат раздадени на съответните победители съгласно механизма ѝ.

37. Общата класация показва претегленото представяне на участниците по всички критерии и категории едновременно и представлява прост сбор от всички точки в 3-те категории - "Уеб страници и съдържание", "Видео" и "Класация на журито".

37.1. По време на основния и финалния етап се публикува временно общо класиране, което не включва оценките и точките от класацията на журито.

38. В деня на награждаването (25.10.2021) се обявява последната седмична класация в категории “Уеб страници и съдържание”, “Видео” и “Социални мрежи” и Класирането от гласуването на журито и се обявява финалната обща класация като сбор от всички точки от 3-те Класации.

38.1. За целите на общата класация и голямата награда точките от гласуването на журито се закръглят до цяло число.

38.2. В случай на еднакъв резултат на една и съща позиция, се премахват закръглянията от гласуването на журито, за да се пресметне по-точен резултат, който отново се сравнява. Ако отново резултатът е равен и не може да се определи еднозначно позиция, се дава предимство на по-рано регистрирания за участие Проект.

V.G. Технически особености

39. Резултатите в класации “Уеб страници и съдържание” и “Видео” се отчитат ръчно от служител на Организатора по следната методика:

 • Служителят отваря браузър “Google Chrome” с последна актуализирана версия към дадения момент в режим “Incognito”, така че да няма никакви запазени “бисквитки”, и, без да влиза в Google Chrome или Google с какъвто и да е профил, зарежда съответната заявка за търсене (според категорията).
 • В отделен прозорец на браузъра служителят влиза в административната част на markethon.jump.bg и създава ново класиране, като започва да въвежда резултатите.
 • Всеки резултат в Google.bg, който отговаря на условията, се копира (URL адресът) и се разполага в административната част, като се посочва позицията му в Google, съгласно класацията. Служителят копира абсолютно всички резултати, независимо дали са участници или не, като игнорира само нерелевантните резултати според тези правила (новини, спонсорирани резултати, изображения и т.н.). Системата автоматично разпознава дали даден URL е участник или не и изчислява позиция и точки спрямо това.
 • Служителят въвежда резултати, докато системата разпознае 30 участника; докато се достигне 10-а страница в резултатите от търсене или резултатите за търсенето по оказаната фраза се изчерпят. Резултатите за свързани с точната фраза търсения се игнорират.

39.1. По време на гореописаната процедура по “извеждане” на резултатите служителят записва видео от екрана си с цел прозрачност на определяне на резултатите.

39.2. За целите на отчитането на резултатите по гореописаната процедура ще бъде определен компютър, на който ще бъде изчистена всяка персонална информация и информация за локация, както и лични или служебни профили в Google, Социални мрежи, месинджъри и други. Връзката с интернет ще се осъществява чрез карта за мобилни данни на оператор “Виваком” с цел максималното избягване на локални резултати.

40. Резултатите за класация “Социални мрежи” се отчитат автоматично чрез Graph API на Facebook, съгласно следната документация - https://developers.facebook.com/docs/graph-api/reference/v10.0/url

40.1. Social Points се изчисляват по гореописаната формула, като се използват следните параметри от “Engagement” на дадения URL:

 • Споделяния - "share_count"
 • Коментари - "comment_count" + "comment_plugin_count"
 • Харесвания - "reaction_count"

Важно е да отбележим, че за брой коментари се отчитат както коментарите към споделянията на даден линк, така и броят коментари на самата страница, в случай че се използват коментарите на Facebook за дадения линк/URL.

40.2. Организаторът не носи отговорност за технически ограничения, бъгове, неточности и потенциални проблеми, свързани с API на Facebook, както и потенциални промени, които те биха могли да направят.

40.3. В случай че се появи невъзможност временно или постоянно да се извеждат резултатите за тази класация в резултат на технически ограничения в API на Facebook, Организаторът ще се опита да намери начин да промени адекватно отчитането на тази класация чрез друг технически метод, или ще я прекрати изцяло и ще реорганизира наградния й фонд в нова, сходна класация, или в останалите 3 класации спрямо възможностите.

VI. Награди

41. 1 бр. голяма парична награда в размер на 5 000 лв. за участника, който при финалното класиране бъде класиран на 1-во място в общата класация.

42. 3 бр. парична награда в размер на 1 000 лв. за участниците, които при финалното класиране заемат 1-во място във всяка от трите класации - “Уеб страници и съдържание”, “Видео” и “Социални мрежи”.

43. 1 бр. предметна награда “iPad Pro 11” за участника, който при финалното класиране бъде класиран на 1-во място в “Класацията на журито”.

44. 16 бр. награди под формата на ваучер за Клауд услуги на стойност “1000 лв.” за Клауд услуги в Jump.BG, които ще получат участниците, класирани между 2-ро и 5-то място във всяка от 4-те класации “Уеб страници и съдържание”, “Видео”, “Социални мрежи” и “Класация на журито”.

45. По един промокод за безплатна услуга “Хостинг ONE” в Jump.BG, която ще получи всеки участник с валидно участие. Броят на наградите се определя в зависимост от броя на участниците, регистрирали валидно участие.

46. Всички парични награди ще бъдат изплатени по банков път срещу надлежно подписани документи от двете страни.

47. Всички непарични награди се предоставят във вида, в който са обявени, и не могат да бъдат разменени за паричната им равностойност, като при предоставянето им се подписват надлежно необходимите документи и от двете страни.

48. Наградените участници носят пълна отговорност за деклариране и заплащане на данъци и такси, свързани с получените награди.

VII. Други правила и условия

49. Всеки участник има правото да регистрира един или повече от един проект, съгласно собствената си стратегия за участие в състезанието.

49.1. Класирането на участниците се извършва на базата на проект, а не на участник. Т.е., в случай че един участник има повече от един регистриран проект и повече от един проект се класира в призовите места, участникът може да получи повече от една награда, НО резултатите от различните проекти НЯМА да се събират и няма да допринесат по никакъв начин за по-добро класиране на участника извън индивидуалното класиране на проектите му.

50. Организаторът си запазва правото да дисквалифицира всеки участник, независимо от текущата му позиция и точки, в случай на установени нарушения на настоящите правила.

51. Организаторът има право да дисквалифицира всеки участник при съмнения за манипулация на резултатите от какъвто и да е вид, като преценката е изцяло на Организатора и е крайна.

52. Организаторът си запазва правото да прави промени на настоящите правила и условия, които влизат в сила веднага при публикуване на промяната.

52.1. В случай на промяна на настоящите правила и условия Организаторът уведомява всички участници най-късно в деня на влизане в сила на промените по имейл, с който участниците са регистрирани за участие.

52.2. Участниците се съгласяват с тези правила и условия в момента на регистрацията си в markethon.jump.bg и се съгласяват да спазват всички правила на добросъвестност, добронамереност и спортсментство, заедно с всички конкретно описани тук условия.

Пожелаваме успех на всички участници!

Архив